• เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนแก่พันธมิตร

- ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า , คุณสามารถเลือก 1ลำดับชั้น หรือ 3ลำดับชั้น. 3ลำดับชั้น ผลประโยชน์นอกเหนือจากการที่ดึงดูดลูกค้าด้วยตนเองแล้ว แต่ยังเกิดจากคู่ค้าหรือพันธมิตรใหม่ๆ ดึงดูดลูกค้า ซึ่งบริษัทจะคำนวณจากกิจกรรมการเทรด ทั้งในลำดับชั้นที่ 1 , 2 และ 3.

WELCOME TO SCn BROKER | ONLINE FOREX

Socail Contact